probleemoplossing, facilitator, brainstormsessie, strategie, workshop, samenwerking, creativiteit, innovatie, ideeën, genereren, idee, creatie, uitdaging

Is de creativiteit ver te zoeken?

Creativiteit. Is de creativiteit op het werk ver te zoeken? Hoe komt dat nou? Dan kunnen daar genoeg redenen voor zijn. Macht verhoudingen. De baas weet het vaak beter en wil gelijk. Of ingebakken structuren waarbij werknemers beloond worden door anderen te verraden en erbij gelapt worden. Verraad beloond wordt. Maar ook wie en wat voor mensen passen in de bedrijfscultuur…

Likken naar boven en trappen naar onder

Likken naar boven en schoppen naar onderen. Oppassen wat je zegt, want anders ben jij degene die er het eerst uit gaat of wat extra sterretjes achter je naam krijgt. Het gaat allang niet meer om eerlijkheid, maar om je eigen hachje redden. Maak er maar wat van. Deze pagina is gemaakt om meer gevonden te worden, niks nieuws. Het gaat van de hak op de tak. Alles hangt met elkaar samen en is belangrijk. Even wat hersenspinsels naar aanleiding van de steekwoorden, waarop we brainstormen kunnen vinden. Voornamelijk gaat het over creativiteit en brainstormen bij het Brainstormbureau. Maar de rest is ook altijd aanwezig…

Is het brainstormen al begonnen? Dan nog even een stapje terug…

Ook wel een probleemoplossing. Je begint met een probleem stelling. Als de probleem stelling duidelijk is, heb je duidelijk wie, wat, waar, hoezo, waarom, waarmee, wanneer, wat er al gedaan is, wat is de verwachting? En nog veel meer. Dan kan je het probleem herformuleren. Zodat voor ieder duidelijk is waar het over gaat met de brainstorm.

Wat is het doel van brainstormen?

het doel van het brainstormen is meestal om zoveel mogelijk ideeën te genereren. Daarvoor heb je een rolverdeling. Een iemand is de facilitator van de brainstorm. Dit meestal iemand die de tijd in de gaten houdt, met nieuwe invalshoeken aan komt zetten, stuurt, begeleidt en zeer bedreven is en overzicht kan houden.

Wat moet je vooral doen in een brainstormsessie?

In een brainstormsessie kunnen ideeën naar boven komen. Tijdens de brainstormseiies zijn er een aantal regels waar je je aan moet houden om de brainstorm goed te laten verlopen

Is er een goede strategie van brainstormen?

Over de strategie van brainstormen wordt gaandeweg steeds meer duidelijk, er is altijd wat extra, iets dat nog niet verteld was, maar wel heel belangrijk was. Het is altijd weer een uitdaging om ter plekke er wat goeds van te maken. Ook als was informatie of disinformatie aanwezig. Dat noemen we maar even de bijvangst, de uitdaging of er zijn nog veel meer duidelijkere bewoordingen voor…

Een workshop, masterclass, of wat is het idee?

Je kan ook brainstormen door het volgen van een workshop. Wel zo handig, dat leer je het niet alleen, maar ga je ook meteen met de opgedane kennis aan de gang. Als er een goede begeleider is die vaak gebrainstormd heeft ziet deze vaak als buitenstaander waar de schoen wringt. Wat wordt er juist niet gezegd. Dat is draaien om de brei heen.

,

Waarom brainstormen als het anders kan?

Brainstormen als tool om de samenwerking te bevorderen wordt vaak ingezet. Alle neuzen de zelfde kant op. Allemaal bij de les. Enthousiasme, energie, krachtige aanpak, of juist de band te versterken van het team.

Helpt creativiteit en wat kan je ermee?

Wat moeten we zeggen over creativiteit? Dat is eigenlijk wat ieder in zich heeft. En ieder op zijn eigen manier bijdraagt aan het geheel. Ieder op zijn eigen wijze. Daar moet ruimte voor zijn. Soms kan het net even anders, door een andere methode, of een andere aanpak, waardoor er veel meer resultaat bereikt kan worden.

Is Innovatie mogelijk?

Over innovatie is veel te doen. Meestal zij het de echt nieuwe ideeën. Nog nooit uitgeprobeerd. Experiment, een open benadering, vertrouwen en de mogelijkheid om ook onzin en verkeerde dingen te zeggen….daar schort het wel eens aan. Om te eindigen bij deze pagina, kijk links, rechts, onder en boven, klik overal op er staat van alles waar je wel of niet wat mee kan. Meestal leiden er verschillende wegen naar… Nee dus.. Of wel. Je weet ons nu te vinden en we zijn misschien wel de helft vergeten…

Maak er maar eens wat anders van..

probleemoplossing, facilitator, brainstormsessie, strategie, workshop, samenwerking, creativiteit, innovatie, ideeën, genereren, idee, creatie, uitdaging
Creativiteit… maak er maar wat van…. brainstormen

Als laatste een kleine opdracht. Maak van ale onderstaande afbeelding maar eens wat anders…

De goede en foute oplossingen…

De oplossingen staan hieronder. Heb je vragen, of had je wat anders???

probleemoplossing, facilitator, brainstormsessie, strategie, workshop, samenwerking, creativiteit, innovatie, ideeën, genereren, idee, creatie, uitdaging
Creativiteit… maak er maar wat van…. brainstormen
probleemoplossing, facilitator, brainstormsessie, strategie, workshop, samenwerking, creativiteit, innovatie, ideeën, genereren, idee, creatie, uitdaging
Creativiteit… maak er maar wat van…. brainstormen
probleemoplossing, facilitator, brainstormsessie, strategie, workshop, samenwerking, creativiteit, innovatie, ideeën, genereren, idee, creatie, uitdaging
Creativiteit… maak er maar wat van…. brainstormen
probleemoplossing, facilitator, brainstormsessie, strategie, workshop, samenwerking, creativiteit, innovatie, ideeën, genereren, idee, creatie, uitdaging
Creativiteit… maak er maar wat van…. brainstormen
probleemoplossing, facilitator, brainstormsessie, strategie, workshop, samenwerking, creativiteit, innovatie, ideeën, genereren, idee, creatie, uitdaging
Creativiteit, Maak er maar wat van, brainstormen en doen
probleemoplossing, facilitator, brainstormsessie, strategie, workshop, samenwerking, creativiteit, innovatie, ideeën, genereren, idee, creatie, uitdaging
Zie je wel, zo is het maar net. Creativiteit ? Amehoela. Ja, dat had ik inderdaad niet bedacht, ik wist dat er iets niet klopte, zelf had ik dat niet zo snel kunnen bedenken, maar ieder zijn kwaliteit, maar toch, je ziet het. Met wat fantasie en vertrouwen? Nee gewoon zeker weten…