Illegale technieken van brainstormen en brainwashing.

Er zijn illegale programma van brainwashing en gedrag beïnvloeding. Project MKUltra (of MK-Ultra) was zo een illegaal programma van Mind Control voor menselijke experimenten, ontworpen en uitgevoerd door de Amerikaanse Central Intelligence Agency (CIA). Een onderdeel van ter gaande gedragsmanipulatie.

Mind Control en MKUltra

Mind Control, in het duits BewustseinsKontrol. De term MKUltra, is een samenvoeging van M (van mind) en K (van Konrtoll) en Ultra. Het was een illegale methode, bedoelt om procedures te ontwikkelen om de geest te beïnvloeden, te manipuleren en te sturen hoe mensen moesten gaan denken, door de CIA. Met allerlei soort drugs en martelingen en behandelmethoden om te onderzoeken welke gebruikt kunnen worden bij ondervragingen door de CIA. Verboden omdat het veel te ver ging, maar daarna toch weer uitgeoefend in Quantanamo Bay bij de War on Terror. Er is nog veel meer over dit onderwerp, maar dat is niet te vinden. Vele dingen worden hier verzwegen of in een ander daglicht neergezet, omdat dit via internet niet te vindenis . Het is al zover dat internet als objectieve waarheid gezien wordt. Terwijl er via algoritmen en censuur en de waarheid die men kan “zien” grote beperkingen zijn. Want wie betaalt, heeft de macht. Over dit onderwerp (en ook anderen) is via de zogenaamde “objectieve” google en zoekmachines dit “een waarheid”, want dat mag het daglicht zien. Het gaat hiet te ver om daar verder op in te gaan, maar u begrijpt het is maar een deel van de waarheid, de waarheid die u en ik zouden moeten geloven… Mind Control bedoelt om individuen te verzwakken en bekentenissen af ​​te dwingen door hersenspoeling en psychologische marteling. Het begon in 1953 en werd stopgezet in 1973 (maar niet heus).

Brainstormen is wat anders…

Bij het brainstormen maken wij bij het Brainstormbureau, op geen enkele manier gebruik van geestverruimende stoffen, alcohol, of drugs of wat dan ook. Dat is de regel die wij hebben gemaakt. Wat niet op een “natuurlijke” manier tot ons komt noemen wij wat anders. Er zullen ongetwijfeld anderen zijn die dat wel doen en dat pad bewandelen. Wel zullen wel spel, rollenspel, entertainment en andere invalshoeken inzetten en andere manieren om de uitdagingen te lijf te gaan.

Weet wie je tegenstander is

Waarom we dit wel behandelen is omdat door overheid en geheime diensten en grotere bedrijven middelen, kennis en ervaring door onderzoeken ingezet kunnen worden die via militaire gedragsprogramma’s zijn opgedaan. Door jarenlange ervaring worden deze programma tegen de burger als individu gebruikt. Er is zoveel kennis opgedaan dat het altijd een achterstand voor de burger is om zijn recht te behalen. Een soort gevecht van David tegen Goliath. Zie bijvoorbeeld de technieken die worden gebruikt als de burger kritiek geeft op de overheid en om dat aan te pakken. Iemand in diskrediet brengen, laster, spervuur van triggers en verdraaide waarheden, framing zijn er maar een paar van de 26 punten die ingezet kunnen worden. Mag het gebruikt worden? Naar mijn mening niet, maar… Het doel blijkt de middelen te mogen rechtvaardigen. Heb je daar, als je bij de overheid werkt, iets op aan te merken? Kijk maar uit … anders verlies je je baan. Maar nog sterker, je zou waarschijnlijk nooit in aanmerking zijn gekomen voor de baan bij de overheid. Bij grote bedrijven geldt hetzelfde, en wellicht nog erger.

Goed om te bestuderen

Wel interessant zijn de verschillende methoden te bestuderen en te weten welke macht technieken en methoden bestaan en ook gebruikt kunnen worden, om bepaalde doelen te bereiken.

mkultra, hersenspoelen, indoctrinatie, manipulatie, reclame, politiek, nlp, gedachten vorming, eenzijdig, spervuur, triggers, mind control
Mind Control, hoe werkt dat?

MKUltra

MKUltra gebruikte talloze methoden om de mentale toestanden en hersenfuncties van zijn proefpersonen te manipuleren, zoals de heimelijke toediening van hoge doses psychoactieve drugs (vooral LSD) en andere chemicaliën, elektroshocks, hypnose, zintuiglijke deprivatie, isolatie en verbaal en seksueel misbruik, naast andere vormen van marteling. Meer over allerlei vormen en weetjes, wat je altijd al wilde weten, maar wat je nooit te horen krijgt.

Hersenspoelen

Hersenspoelen is een methode waarbij bij een persoon de oude gedachte- en ideeën patronen, inclusief zijn normen en waarden stelsel, worden uitgewist en vervangen door een nieuwe. Het zogenaamde herprogrammeren. Het begrip hersenspoelen is niet wetenschappelijk. Er zijn wel een aantal manieren waardoor dat bereikt wordt.

Manipulatie technieken

Hersenspoeling wordt gebruikt als vorm indoctrinatie en manipulatie. Bij indoctrinatie ligt de nadruk op het kritiekloos overtuigen van doelgroepen of personen. Indoctrinatie is het telkens herhalen van dat 2 + 2 = 5, net zo lang tot dat je het gaat geloven. De meest gebruikte is een persoon confronteren met een eindeloze stroom van input, triggers, een spervuur van éénzijdige gedachten vorming in de vorm van lectuur, films en praatsessies die vaak uren of dagen kunnen duren. Doel is de weerstand te breken. Het nieuwe denkbeeld moet plaatsmaken voor het oude, ten koste van alles en alle mogelijkheden zijn toegestaan.

Manipulatie Technieken en Indoctrinatie

Indoctrinatie kan ook voorkomen als techniek bij Neuro Linguistisch Programmeren (NLP) en reclame of in de politiek. Het kan ook vallen onder manipulatie technieken ook een vorm van indoctrinatie genoemd. Omdat op een eenzijdige manier en suggestieve vorm, zonder logica, of juist opgedrongen eenzijdige logica iets onder de aandacht gebracht wordt. Angst en verleiding worden meestal gebruikt om een bepaald doel te bereiken, als het overhalen om iets te geloven. Het opdringen door bepaalde technieken van herhaling, bedrog, omgekeerde logica, nietszeggende onzin als bijvangst, de aandacht vestigen op iets waar het totaal niet om gaat, zodat je iets anders kan doen. Ik noem maar wat zaken, hebben daar allemaal mee te maken.

Geestverruimende stoffen

Een MKUltra-document uit 1955 geeft een indicatie van de omvang en reikwijdte van de inspanning. Het verwijst naar de studie van een assortiment van geestverruimende stoffen die als volgt worden beschreven:

Stoffen die onlogisch denken en impulsiviteit bevorderen tot het punt waarop de ontvanger publiekelijk in diskrediet zou worden gebracht.

Stoffen die de efficiëntie van mentaliteit en perceptie verhogen.

Materialen die de bedwelmende werking van alcohol voorkomen of tegengaan.

Materialen die het bedwelmende effect van alcohol bevorderen.

Materialen die de tekenen en symptomen van erkende ziekten op een omkeerbare manier produceren, zodat ze kunnen worden gebruikt voor malingering, enz.

Materialen die het opwekken van hypnose vergemakkelijken of anderszins het nut ervan vergroten.

Stoffen die het vermogen van individuen vergroten om weerstand te bieden aan ontbering, marteling en dwang tijdens ondervraging en zogenaamde “hersenspoeling”.

Materialen en fysieke methoden die geheugenverlies veroorzaken voor gebeurtenissen voorafgaand aan en tijdens het gebruik ervan.

Fysieke methoden om gedurende langere tijd schokken en verwarring te veroorzaken en die heimelijk kunnen worden gebruikt.

Stoffen die lichamelijke invaliditeit veroorzaken, zoals verlamming van de benen, acute bloedarmoede, enz.

Stoffen die “pure” euforie zullen produceren zonder daaropvolgende teleurstelling.

Stoffen die de persoonlijkheidsstructuur zodanig veranderen dat de neiging van de ontvanger om afhankelijk te worden van een andere persoon wordt versterkt.

Een materiaal dat een dergelijke mentale verwarring zal veroorzaken, zal het individu onder zijn invloed moeilijk vinden om een ​​verzinsel in stand te houden bij ondervraging.

Stoffen die de ambitie en algemene werkefficiëntie van mannen verlagen wanneer ze in niet detecteerbare hoeveelheden worden toegediend.

Stoffen die zwakte of vervorming van het gezichtsvermogen of het gehoor bevorderen, bij voorkeur zonder blijvende effecten.

Een knock-outpil die heimelijk kan worden toegediend in dranken, voedsel, sigaretten, als een aerosol, enz., die veilig te gebruiken is, een maximum aan geheugenverlies veroorzaakt en geschikt is voor ad-hoc gebruik door soorten agenten.

Een materiaal dat heimelijk kan worden toegediend via de bovenstaande routes en dat in zeer kleine hoeveelheden het voor een persoon onmogelijk maakt om fysieke activiteit uit te voeren.

ook zeer interessant om eens te bekijken…