tunnelvisie, tunnel, vernauwd, bewustzijn, perspectief, waarneming, waarnemen, zien, bekijken, zicht, brainstormen, vrij, vriiheid, zicht

Vrijheid of een illusie?

Is vrijheid een illusie? Ben je wel vrij, of is dat een vals gevoel van vrij zijn? Vrij zijn, of denken dat je vrij bent, zonder te weten dat alles voor je bepaald wordt. Dat is toch wel heel knap, als je daar over nadenkt. Mensen zien het niet eens meer, zo zeer zijn ze er aan gewend. Ik ga daar verder op in de tekst op door.

Je vrij voelen in je hoofd

Je vrij voelen in je hoofd, is vrij zijn in je binnenwereld. Je innerlijk, in je dromen. Het is wat anders dan vrij zijn in de buiten wereld. De buitenwereld is gewoon alles wat je om je heen ziet, hoort, voelt, proeft, ruikt en ervaart. Dan hebben we het over materie en bezit. Een belangrijk onderdeel van brainstormen. Vrij zijn.

Tunnelvisie en vernauwd bewustzijn

Vernauwd bewustzijn, een tunnelvisie, een alles bepalende structuur. Vaak wordt bij brainstormen en vernauwd bewustzijn of tunnelvisie gedacht aan een metafoor van een spijker die je in een stuk hout slaat. Hij kan er alleen maar dieper in. Tenzij je hem er uit haalt en opnieuw er naast zet en hem er in slaat. Vaak zitten mensen “gevangen” in hun bepaald manier van denken. Dat komt door opvoeding, kennis, leerschool , cultuur en wat ze hebben meegemaakt. Maar dat is maar een deel van de tunnelvisie gedachte gang.

Er is veel meer mogelijk

Er zijn werkelijkheden die je je niet kan voorstellen. Enerzijds om dat je het gewend bent, omdat je nooit anders hebt meegemaakt. Omdat je ze eenvoudig niet ziet, omdat je niet weet, dat het er ook is. Je neemt het niet waar, want je ziet het niet. Met je gewone ogen, kan je het niet zien. Bekijk het alsof je in een illusie zit. Virtual Reality. Stel je voor dat het is zoals een computergame. Je hoort iets en je ziet iets in 3 dimensies, het lijkt allemaal net echt, als je zo een 3D bril opzet, maar het is het niet. Of beter gezegd, geëxtrapoleerd, je maakt gebruikt van 5 zintuigen, je neemt iets waar en dat is jouw waarheid. Maar wat je waarneemt is maar 0,005 procent van de frequenties die er zijn. Wat een mens kan zien is dus maar een beperkt deel. Je leeft dus in een illusie, er is veel meer.

Vrijheid van meningsuiting

Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen. Dat staat in de grondwet. Maar is dat wel zo?

tunnelvisie, tunnel, vernauwd, bewustzijn, perspectief, waarneming, waarnemen, zien, bekijken, zicht, brainstormen, vrij, vriiheid, zicht,
Vrijheid, Vrijheid van meningsuiting, Robert Pennekamp, 2023

Je hoeft het onderstaande niet te geloven

Maar het wordt steeds gekker. Je bent vrij om verder te lezen… Van mij hoef je het onderstaande niet te geloven. Dat maakt mij helemaal niet uit. Of denken die is gek, idioot, maf, geschoffeld. Zelfs “framen” is ook een veel toegepaste techniek in de gedragswetenschappen. Daarover verderop meer. Maar hoeveel gekken zitten er onterecht opgesloten? Als je niet eens bent met het systeem, of een ander verhaal vertelt, dan het gangbare, wordt je verbannen en voor gek versleten. Je neemt wat anders waar.

Kan je wel anders zijn, of zijn mensen kuddedieren?

Mensen zijn nu eenmaal kudde dieren. Een boodschap, liefst makkelijk uit te leggen, duidelijk en begrijpelijk, zodat je zelf niet hoeft na te denken. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Je kunt je kop maar beter niet boven het maaiveld uitsteken. Steek jij je kop in het zand, net als een struisvogel? Welkom in de echte wereld…

Autonoom en soeverein

Zijn we wel zo autonoom en soeverein of soeverein? Alles hangt toch aan elkaar en ieder kijkt naar elkaar.

autonoom, soeverein, eigen, mening, lastercampagne, tunnelvisie, tunnel, vernauwd, bewustzijn, perspectief, waarneming, waarnemen, zien, bekijken, zicht, brainstormen, vrij, vriiheid, zicht,
Autonoom, soeverein, Robert Pennekamp, 2023

Wat neem jij waar?

Als je niet vrij bent om te zeggen wat je wilt of denkt, houdt het gauw op. Maar wat denk je dat je kan zien? Wat neem je waar? Wat je waarneemt met je 5 zintuigen; horen, zien, voelen, proeven, ruiken, neem je waar. Dat is de buiten wereld. Maar wat kan je je nog meer voorstellen? Wat je waarneemt is jouw waarheid. Naar aanleiding van wat je waarneemt, gedraag je, je. Dat wordt jouw realiteit, jouw waarheid. Dat worden je normen en waarden. En dat geloof je, dan ook. NLP houdt zich daar onder andere mee bezig

Maar wat vormt jouw waarheid?

Wat heb je geleerd op school? De onderwijzers, goed bedoeld, die hebben je ook gevormd. Dag in, dag uit werd bepaald gedrag getolereerd, bekrachtigd of afgewezen. Het onderwijs systeem is gestoeld op leren, je best doen, presteren, de beste zijn, uit je hoofd leren, het reproduceren van leerstof. Heel intellectueel, toegespitst of cognitief leren. Wat leer je niet op school? En zou je dat anders wel kunnen leren? Hoe ben je opgevoed? Wat hebben je ouders tegen je verteld? Wat vonden die belangrijk, wat waren hun waarden en normen? In hoeverre hebben die je gevormd? Maar later … Wat is het systeem waarin je zit? Alles is geregeld, wordt gecontroleerd, bestuurd en ingeperkt. Door straffen en belonen wordt via massa gedragswetenschap alles gecontroleerd en gevormd, onder de norm wetenschappelijke gedragswetenschappen. Is het rechtssysteem rechtvaardig en eerlijk? Politie, handhavers, veiligheidsdiensten, A.I., een vergaande vorm van vrijheidsberoving of een inspelen op angst? Is het “eerlijk” dat een steeds kleiner groepje superrijke mensen, steeds rijker worden, door macht en controle en de hele wereld besturen?

Transhumanisme als oplossing?

Macht en controle via puur maakbare mens en wetenschappelijke benadering van alles, Transhumanisme, biotechnologie, A.I. De vrijheid van mensen is dan over genomen door verbonden te zijn via een chip in je hoofd met een heel grote computer. Of is dit grote onzin? Dan is de mens helemaal slaaf geworden van het systeem, zonder enige vrijheid.

Framing, zwartmaken, lastercampagne en iemand in diskrediet brengen

Framing is een veel toegepaste werkende techniek. Meestal gebruikt in laster campagnes of zwartmaken, laster, smaad, van bepaalde groepen, waar iedereen van weet dat dat niet ok is en je er niks mee te maken wil hebben. Het werkt ongeveer zo. Je zet iemand weg onder een bepaalde naam; een klimaat ontkenner, een holocaust ontkenner, een wappie of een complotdenker. Daardoor wordt aan deze persoon zijn mening “geen waarde” gehecht. Het is toch immers zo, zonder er verder onderzoek naar te doen. Er wordt niet doorgevraagd. Want er is geen eer aan te behalen, of het is eenvoudig een “stop sign” in iemand denken, want daar wil deze niks mee te maken hebben. Het is dus een beperkte manier van kijken. Iemand ziet niet méér, of wil niet méér zien. Want het bestaat niet. Vogelvrij, idioot, maf, dom, een klimaat ontkenner, een holocaust ontkenner, een wappie of een complotdenker en zo buiten gesloten. Zo kunnen individuen in diskrediet gebracht worden. Het is een methode die veelvuldig gebruikt wordt in de massa gedragswetenschappen en gedragsmanipulatie van de overheid.

lastercampagne, tunnelvisie, tunnel, vernauwd, bewustzijn, perspectief, waarneming, waarnemen, zien, bekijken, zicht, brainstormen, vrij, vriiheid, zicht,
Lastercampagne, zwart maken, smaad, Robert Pennekamp, 2023