Brainstormen over de waarheid

Een paar methoden en technieken van brainstormen over het thema “waarheid”. Men wil graag altijd dat de waarheid boven tafel komt. Maar is dat ook zo? Kan je de waarheid aan? En wat als de waarheid eens te gruwelijk is voor woorden?

Over de macht van de waarheid

Er zijn vele soorten waarheden naast elkaar. Ieder neemt het anders waar. Dat is perceptie. Wat jij waarneemt is jouw waarheid. En daar na ga je handelen. Dus stel dat je het eens anders waarneemt… Dan ga je ook anders handelen

De waarheid aanpassen

Om de waarheid te verdraaien, moet je zorgen dat er niet iets anders gezien wordt. Dingen moeten geheim blijven. Zo kan je zorgen dat de waarheid niet boven tafel komt. Gedragswetenschappen, massa beïnvloeding, manipulatie technieken ze worden gebruikt in de reclame maar ook door geheime diensten. De mogelijkheden om onderzoek tegen te houden of om de waarheid te verbergen of te verdraaien zijn onderhand normaal geworden. Corruptie, oneerlijkheid, dictatoriaal. Je baantje behouden, een leugen voor best wil. Met als doel om er zelf beter van te worden, meer geld te verdienen of privileges te verkrijgen. Het gaat allemaal om controle en macht.

Het verdraaien van de waarheid

Hoe werkt het? Zorgen dat het verhaal dat jij als machthebber, wil dat men gelooft, gelooft wordt. Dat kan je alleen doen als je dus de kanalen in je macht hebt. Dat zijn de publiciteitskanalen, mainstream media, onderwijs, opvoeding en wetenschap.

Methoden bij inlichtingen diensten

Hoe doen inlichtingendiensten dit? Dat kan door het wapen angst en terreur, te gebruiken. Zeggen dat mensen hun mond moeten houden tegen anderen en dat afdwingen (anders de dreiging van je baan te verliezen) en zeggen dat men liegt (men liegt echter niet). De zogenaamde J. Edgar Hoover methode. Door de “dubbele” aanpak raken mensen in de war. Er worden verschillende boodschappen en opdrachten gegeven, waardoor een soort van “kortsluiting” in de hersenen ontstaat.

Een andere metode is zoveel mogelijk verhalen te vertellen, en een overkill aan feiten neer te leggen, met daartussen verborgen, het echte, ware verhaal. Het is zoeken naar een speld in een hooiberg, als bijna alles niet klopt of waar is, of misschien, best wel eens zo zou kunnen zijn.

Welke instantie mag het onderzoeken?

Als er instanties zijn, die officieel het onderzoek moeten doen, hebben deze instanties ook de macht om het anders te doen. Ze onderzoeken het niet, of geven een andere uitkomst. De resultaten van het onderzoek kan je verdraaien, door dingen weg te laten. Of je kan een ander verhaal te vertellen, wat beter uitkomt. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Een gemakkelijk duidelijk eenduidig verhaal is vaak wat men wil horen. Simpel en gemakkelijk. Een doel bereiken wat met anders niet had kunnen bereiken. Om de beerput en de slangenkuil, dicht te laten. Deze instanties kunnen om bepaalde redenen, meewerken om de waarheid boven tafel te krijgen, of niet. Om de onderste steen boven krijgen, kan je op verschillende manieren de boel saboteren. Daarover verderop meer.

Een andere waarheid ?

Wie heeft de “macht” om te vertellen om de waarheid te verdraaien? Dit is dezelfde persoon, die aan de touwtjes trekt, hoog in de piramide structuur. Het moet iemand zijn die boven desbetreffende instanties staat, die onderzoek zou kunnen tegen houden en feiten zou kunnen verdraaien. Stel je hebt de macht om het verhaal naar jouw hand te zetten, dan is het zaak dat de bepaalde waarheid gelooft wordt door iedereen. Dan moet je dus ook de massamedia kunnen beïnvloeden of bezitten. Het van te voren bedenken van jouw waarheid, die iedereen “moet” gaan geloven is een tactiek of strategie. Daar gaat veel werk aan vooraf en is niet eenvoudig te realiseren. Instanties, als politie, inlichtingendiensten, onderzoekscommissies zijn dan de uitvoerende instanties die zo indirect de waarheid verdraaien.

Gevoelige informatie ?

Bij voorbeeld vanwege “privacy” kan de werkelijkheid niet achterhaald worden. Het is “gevoelige” informatie, “daar doen wij geen uitspraak over”. Dan moet u bij die bepaalde instantie zijn (de politie, o.i.d.). Het doorverwijzen van het kastje naar de muur, met als bijvoorbeeld “Het onderzoek loopt nog”, “We doen geen uitspraken voor dat het onderzoek is afgerond”. En daarna hoor je nooit meer wat, want is geheime informatie.

De Dubbelganger

Een andere methode is de “dubbelganger”, vaker gebruikt door de CIA en de Mosad Inlichtingendiensten. Er komen dan meerdere tegengestelde waarheden, aan het licht, die vervolgens tot een onontwarbare kluwen leiden.

tegengesteld, tegenovergestelde, boodschap, methode, techniek, gedachten, chaos, kortsluiting, spanning, gek, weird, maf, idioot, liegen, mond, brainstormen
Een van de methoden en technieken van brainstormen, de tegenovergestelde boodschap.

privacy, doorverwijzen, brainstormen, ontslag, leugen, onderzoek, lopende, uitspraak, reden, gevaar, onzin, zwijgen
Een van de methoden en technieken van brainstormen om de waarheid te verdoezelen
privacy, doorverwijzen, brainstormen, ontslag, leugen, onderzoek, lopende, uitspraak, reden, gevaar, onzin, zwijgen
Een andere manier om de waarheid te verdraaien en tegen te houden dat de waarheid niet aan het licht komt
dubbelganger, privacy, doorverwijzen, brainstormen, ontslag, leugen, onderzoek, lopende, uitspraak, reden, gevaar, onzin, zwijgen
De methode van de dubbelganger, altijd extra chaos, waardoor alles tegelijkertijd klopt en niet

en degene die die instanties bezit is dezelfde als degene die de waarheid wil verdraaien