inspiratie, intuïtie, beter, muur, lege, stel dat, gewoon, nu, kan, meenemen, brainstormbureau, brainstormen, mogelijkheid, verandering, doen,

Strategie van aanpak

Een nieuwe manier van brainstormen is een strategie van aanpak. Kijken vanuit een mogelijke strategie. Brainstormen over een andere strategieën. Wat is de strategie?

Andere startpunten en mogelijkheden

Wat is het gewenste resultaat?. Of wat is het resultaat geworden als het uitgangspunt zou veranderen? Hoe is men daar gekomen? Is een oplossing het zelfde als het beoogde resultaat? Hoe is het traject om tot het doel te komen? Wat werkt wel, wat werkt niet? Hoe weet je dat? Zijn er verschillen in doelgroepen? Waar staan de verschillende doelgroepen in het proces? Is doel en uitkomst het zelfde? Is het probleem echt een probleem? Is het een verzonnen probleem, of eigenlijk helemaal geen probleem? In wiens ogen is het een probleem? Is er een mogelijkheid de boel om te draaien? Omdraaien als strategie. Opnieuw, doen maar dan andersom in de tijd?

Andere soort brainstorm, … wat voor mogelijkheden zijn er?

Nog even een brainstorm. Is er nog meer mogelijk? Een onzinnige strategie? En hoe ziet die er dan uit? Of een strategie vanuit een bepaalde filosofie? Een vanuit geluk, overdaad, alles, andere frequentie…

Soorten van strategieën

Nog een aantal strategieën (de vraag is hoe lang de links nog blijven bestaan, want het betreft hier de COVID aanpak van de overheid… ) maar er is een hoop van te leren. Het stimuleert wel weer allerlei gedachten:

  1. Disseminatiestrategieën
  2. Educatieve strategieën
  3. Feedback
  4. Organisatorische implementatiestrategieën
  5. Marktgerichte strategieën
  6. Patiëntgerichte strategieën
  7. Combinaties van strategieën

Nog meer van het Brainstormbureau

Wilt u meer inspiratie, intuïtie, of iets beter, wat doet u met een lege muur, lege, stel dat, gewoon, nu, kan, meenemen, brainstormbureau, brainstormen, alles is een mogelijkheid, verandering.

inspiratie, intuïtie, beter, muur, lege, stel dat, gewoon, nu, kan, meenemen, brainstormbureau, brainstormen, mogelijkheid, verandering, doen,
Brainstormen met het Brainstormbureau
inspiratie, intuïtie, beter, muur, lege, stel dat, gewoon, nu, kan, meenemen, brainstormbureau, brainstormen, mogelijkheid, verandering, doen,
Brainstormen met het Brainstormbureau
informatie, waarheid, werkelijkheid, geheim, kunnen, mogelijkheid, mogelijkheden, omdraaien, brainstormbureau, leugens, helft, bedrog
Stel dat… Het si wel mogelijk !!!
kunnen, informatie, waarheid, werkelijkheid, geheim, kunnen, mogelijkheid, mogelijkheden, omdraaien, brainstormbureau, leugens, helft, bedrog
Stel dat… Je het wel zou kunnen?
omgedraaid, leugens, bedrog, systeem, brainstormen, denktank, brainstormbureau
Alles is omgedraaid, Het zijn allemaal leugens
inspiratie, intuïtie, beter, muur, lege, stel dat, gewoon, nu, kan, meenemen, brainstormbureau, brainstormen, mogelijkheid, verandering, doen,
Brainstormen met het Brainstormbureau