zoeken, zoekboom, methode, als dit, dan dat, veel, mogelijkheden, complex, complexe materie, a, b, c,, verschillende, wegen, paden, boom, vertakking, zicht, visuele, puzzel, stukjes, puzzelstukjes, brainstormen

Zoekboom Methode

De Zoekboom methode is in het kort een brainstorm methode die gebruikt wordt bij complexe vraagstukken. Dus wanneer er meerder mogelijkheden en oplossingen zijn. Als je dan voor oplossing A kiest, dan volgen uit deze keuze weer een aantal mogelijkheden. Maar als je voor B kiest, dan… Of voor C dan zou dat en dat kunnen gebeuren.

Meerdere mogelijkheden bij complexe vraagstukken.

Er zijn vaak meerdere mogelijkheden met meerdere consequenties die daaruit voortvloeien. Om dat allemaal in kaart te brengen en een goede afweging te kunnen maken is de zoekboom methode geschikt. Het heeft ook wel wat weg van Mind Mapping (van Tony Buzan) en is een combinatie van creatief denken als de Bloem Patroon Associatie en Ketting Associatie.

Mind Mapping

Met de methode Mind Mapping gebruik je ook kleuren en tekeningetjes erbij, bijvoorbeeld symbolen. Door te tekenen en kleuren te gebruiken, wordt op een andere level de creativiteit ontwikkeld en kom je op andere gedachten. Het visuele aspect, stimuleert een andere manier van denken. Dit is in een notendop wat Mind Mapping is, maar er is veel meer over te bestuderen.

zoeken, zoekboom, methode, als dit, dan dat, veel, mogelijkheden, complex, complexe materie, a, b, c,, verschillende, wegen, paden, boom, vertakking, zicht, visuele, puzzel, stukjes, puzzelstukjes, brainstormen
Zoekboom methode, Brainstormbureau,
zoeken, zoekboom, methode, als dit, dan dat, veel, mogelijkheden, complex, complexe materie, a, b, c,, verschillende, wegen, paden, boom, vertakking, zicht, visuele, puzzel, stukjes, puzzelstukjes, brainstormen
Zoekboom methode, Brainstormbureau,