creatief denken, klassieke brainstorm methode, osborn, reclame, directeur, oplossing, associatie, brainstormen, idee, mogelijkheden, oplossingen, fases, divergentie, convergentie, probleemstelling

Klassieke Brainstorm

De Klassieke Brainstorm methode is de meest bekende manier van brainstormen. De methode is ontwikkeld door Alex Osborn, directeur van een Reclamebureau BBDO. Hij zag dat het brainstormen niet goed werkte. Alle goede ideeën werden afgeschoten, aan het eind van de dag was er geen resultaat en bleef er niks meer over. Dus hij zei voor de koffie gaan we zoveel mogelijk ideeën verzinnen. Na de koffie gaan we alle ideeën selecteren en uitwerken.

creatief denken, klassieke brainstorm methode, osborn, reclame, directeur, oplossing, associatie, brainstormen, idee, mogelijkheden, oplossingen, fases, divergentie, convergentie, probleemstelling
De Klassieke brainstorm methode van Osborn.
creatief denken, klassieke brainstorm methode, osborn, reclame, directeur, oplossing, associatie, brainstormen, idee, mogelijkheden, oplossingen, fases, divergentie, convergentie, probleemstelling
De Klassieke Brainstorm methode van Osborn.

Probleemstelling

Het brainstormen begint met de probleemstelling, de randvoorwaarden opstellen en de fase van “Sharing the known“. Vervolgens wordt de brainstorm ingeleid met een ludieke oefening. En de regels van het brainstormen worden herhaald. Heel in het kort: Alles kan, Alles mag, Geen oordeel. Associeer.

Divergentie fase, de brainstorm…

In de divergentie fase worden zoveel mogelijk ideeën bedacht. Daarvoor zijn hulpmiddelen en tips en trucs om tot zoveel mogelijk goede ideeën te komen.

Convergentie fase, selectiefase

In de convergentie fase wordt het grote aantal ideeën ingedeeld. Dat kan op verschillende manieren. Meestal worden de ideeën ingedeeld in: haalbaar, leuk voor later, leuk, origineel, gewoon…. totaal onzinnig. Er wordt gekeken naar de randvoorwaarden.